Kadın işsizliği Meclis gündeminde

  • 15:35 20 Kasım 2023
  • Siyaset
 
 
ANKARA - HEDEP Mûş Milletvekili Sümeyye Boz, artan kadın işsizliğine ilişkin Meclis araştırması talebinde bulunurken, Mûş’taki kadın işsizliğine ilişkin de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a cevaplaması istemiyle soru yöneltti.
 
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Mûş (Muş) Milletvekili Sümeyye Boz, kadın işsizliği ve Mûş’ta kadın istihdamı hakkında Meclis araştırması talep ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması için Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.
 
Kadın işsizliği yüzde 31
 
Türkiye’de nüfusun yarısını oluşturan kadınların, iş yaşamında erkeklerden çok daha az yer aldığı belirtilen araştırma önergesinde, kadın işsizliğinin en yüksek olan kategoriler arasında yer aldığı kaydedildi. Dünya Ekonomik Forumu 2023 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği raporuna göre Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı oranlarında 146 ülke arasında 133’üncü sırada yer aldığına, TÜİK verilerinin ise Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranının yüzde 45,2 olduğu vurgulandı. Araştırma önergesinde, “Bu oran kadınlarda yüzde 28,0, erkeklerde ise yüzde 62,8’dir. 2022 yılında yüzde 53,1 olan işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,4 iken kadınlarda yüzde 35,1’tir. Türkiye Devrim İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Ekim 2023 verilerine göre geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 31’dir. Ağustos 2023 mevsim etkisinden arındırılmış Hanehalkı işgücü araştırması verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 31,1 ile geniş tanımlı kadın işsizliği iken üçüncü en yüksek işsizlik kategorisi ise yüzde 22,7 ile genç kadın işsizlik kategorisi olmuştur. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sabancı Üniversitesi Kadınların İşgücüne Katılımı raporuna göre, son 10 yılda yüksek nitelikli işlerde istihdamın azaldığı, düşük nitelikli işlerde ise istihdamın arttığı belirtilmiştir” denildi. 
 
Meclis araştırması talebi
 
Derinleşen ekonomik kriz ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle kadınların iş gücüne katılımda güçlük çektiğine işaret edilen araştırma önergesinde, “Kadın işsizliği oranları ciddi bir eşitsizlik barındırıyorken kadınlar kimi zaman gündelik, mevsimlik, geçici, sigortasız gibi işlerde çalışmaktadır. Kadınların ev içinde ücretsiz emeğinin güvence kapsamına alınmaması ise kadın yoksulluğunu derinleştirmektedir. Söz konusu yoksulluk, kadınlara yönelik ekonomik şiddete sebep olmaktadır. Ayrıca kadınların ekonomik bağımlılığı sebebiyle aile içi şiddeti de artırmaktadır” denilerek, Meclis araştırılması talep edildi.
 
Sümeyye, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
 
“ *Kadınların iş gücüne katılımının erkeklere oranla çok düşük olması ve kadın işsizliğinin çok yüksek olmasına ilişkin Bakanlığınızın çalışmaları nelerdir?
 
*Kadın işsizliğinin/yoksulluğunun ekonomik şiddeti doğurmasına ilişkin Bakanlığınızın tedbirleri nelerdir?
 
*Kadınların ev içinde ücretsiz emeği güvence kapsamına alınacak mıdır?
 
*Muş’ta kadın ve erkek işgücüne katılım oranları ne kadardır? Muş’ta kadın işsizlik oranı ne kadardır? Cinsiyete göre istihdam edilenlerin sektör oranları ne kadardır?
 
*Muş’ta kadın girişimci sayısı kaçtır?
 
*İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölgede bulunan Muş’ta kadın işsizliğini önlemeye yönelik Bakanlığınızın girişimleri nelerdir? Muş’ta kadın istihdam alanları açmaya yönelik Bakanlığınızın girişimleri olacak mıdır?
 
*Muş’ta kadınlara yönelik istihdam alanlarının açılmadığı ve kadın girişimcilerinin desteklenmediği doğru mudur? İş gücüne katılım konusunda kadınlara yapılan destekler nelerdir?
 
*Muş’ta mesleki kurslardan faydalanan kadın sayısı kaçtır?
 
*Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB) yapılan başvuru sayısı kaçtır? KOSGEB’e başvuru yapıp destek alan kadın sayısı kaçtır?
 
*Muş’ta kadınların mesleki eğitim kurslarında temin edilen malzemelerin ücretli olması sebebiyle kurslara devam edemeyen kadınların bulunduğu Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?
 
*Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından kadın işsizliğine karşı yapılan veya planlanan projeler nelerdir?”