HAKKIMIZDA

JINNEWS

 
Kadının kalemiyle, hakikatin izinde 
 
“Bir kadın olarak susun” diyen erkek egemen dünyada, kadın sözünü ve kadın yazımını inat ve inançla yükselten nice kadının birikimiyle yola çıkıyoruz. 
 
Bizden önceki gazeteci kadınların hiçbir tahakküme boyun eğmeden sürdürdüğü kadın haberciliği mirasını devralıyoruz. Kadın belleğinin izinde aynayı parçalıyoruz ve sözümüzü kaldığı yerden yükseltiyoruz. Aynı mirasla eril, seksist, cinsiyetçi, militarist ve canlı yaşamını yok sayan erkek-devlete ve erkek egemen medyaya karşı mücadeleyi büyütüyoruz. 
 
Gerçek özgürlüğün parmak ucundaydı ve gerçeğe ulaşmak özgürleştiriciydi. Şimdi JINNEWS’le özgürlüğün sesinde hakikatin izine yürüyoruz. 
 
Medyanın bugüne kadar kemikleştirdiği erkek egemen yapıyı ve eril dili sarsarak; yaşamı kadın sözüyle dönüştürmek ve Jineoloji eksenli kadın bilinci ile feminist söylemi yaygınlaştırmak için yazıyoruz. Kadının varlığını erkeğin soyadına, tahakkümüne bağlayan, kadını cinsiyet kimliğinden uzaklaştırarak ötekileştiren medya dilini teşhir etmek için yazıyoruz.
 
Bizlere dayatılan ‘makbul kadınlık’ sınırını çoktan aştık. Ataerkiyi sarsan kadın dayanışmasıyla öz savunmaya geçiyoruz ve “özel olan politiktir” şiarıyla kadınların yanında olmaya, kadını koruyup failleri ifşa etmeye devam ediyoruz. 
 
Kadınlara, çocuklara, LGBTİ'lere, doğaya, canlıya, belleğe, kimliğe ve halklara saldıran erkek-devlete ve eril tahakküme karşı yazdığımız her haberin öznesiyiz. 
 
Aynı miras, aynı birikimle… Kadın yazınını, kadın sözünü ve gazeteciliğini kalıcı kılmak isteyen Rosa Lüksemburg, Zabel Yaseyan, Gurbetelli Ersöz, Emma Goldman, Virginia Woolf, Ayfer Serçe, Ulrike Meinhof, Zeynep Erdem, Deniz Fırat ve Nûjiyan Erhan gibi kadınlardan devraldığımız inançla, bizden önceki kadınların “Erkekler ne hüküm verir demeden yazmaya devam edeceğiz” sözünü yineliyoruz.
 
Vardık, varız, var olacağız!
 
Kadının kalemiyle, hakikatin izinde
 
JINNEWS, özgürlüğün sesi